Skolreseförmån

Med skolväg avses vägen mellan hemmet och skolan inom Esbo för en elev i den grundläggande utbildningen. Skolvägens längd mäts längs den kortaste vägen som är trafiksäker och framkomlig till fots. Elever i årskurserna 1-2 beviljas gratis resekort för kollektivtrafiken om skolvägens längd är över tre kilometer. Elever i årskurserna 3-10 beviljas resekort om skolvägens längd är över fem kilometer. Elever kan också beviljas resekort eller vid behov skolskjuts för en kortare skolväg som bedöms vara alltför svår, ansträngande eller farlig med hänsyn till elevens ålder och andra omständigheter. Vårdnadshavarna ska då till ansökan bifoga ett expertutlåtande. Om beviljande av resekort beslutar rektorn vid elevens skola. Om beviljande av skolskjuts beslutar områdeschefen för elevupptagningsområdet enligt elevens boendeområde. Vid beviljandet av skolreseförmån åt en elev beaktas en enda, i befolkningsregistret antecknad adress i Esbo.