Skolhälsovården

Skolhälsovården är en förebyggande tjänst som stöder elevernas välfärd, sunda uppväxt, utveckling och studieförmåga. Du kan kontakta hälsovårdaren vid din skola eller besöka hälsovårdarens öppna mottagning i alla ärenden som berör ett barns eller en tonårings hälsa och välbefinnande och som kan påverka skolgången. Oväntade sjukdomsfall och långtidssjukdomar sköts på hälsostationerna. Eleverna i grundskolan har möjlighet till en årlig hälsoundersökning hos skolhälsovårdaren i årskurserna 1-10 och till hälsoundersökning hos läkaren i årskurserna 1, 5 och 8. Hälsoundersökningarna kräver tidsbokning, förutom i årskurserna 2 och 4. Utöver detta kan ni boka tid på hälsovårdarens mottagning efter behov, till exempel för kontroll av tillväxten och utvecklingen, vaccinationer och andra ärenden som rör elevens hälsa och välbefinnande. Boka tiden telefonledes eller under den öppna mottagningen. Vi hanterar inte elevernas hälsouppgifter på Wilma.