Sjöräddning

Gränsbevakningsväsendet leder och koordinerar sjöräddningen. Räddningsmyndighet som leder räddningsuppdrag på insjöarna. Västra Nylands räddningsverk har beredskap att utföra ytbärgning inom hela sitt område. Omedelbar dykningsberedskap upprätthålls på brandstationerna i Ängskulla i Esbo, Kyrkslätt, Lojo och Ekenäs.