Serviceboende med heldygnsomsorg

Inom serviceboende med heldygnsomsorg finns det personal på plats under alla tider på dygnet. Serviceboende med heldygnsomsorg lämpar sig för dig, om du på grund av din funktionsnedsättning eller sjukdom behöver en annan persons hjälp med att klara av vardagliga funktioner kontinuerligt, under olika tider av dygnet eller i övrigt särskilt mycket. Serviceboende med heldygnsomsorg ordnas i allmänhet i boendeenheter där lägenheterna eller rummen ligger nära varandra.