Säkerhetskommunikation

Räddningsverket strävar efter att på olika sätt öka människors beredskap att förebygga olyckor och deras förmåga att agera vid olyckor och farliga situationer. Syftet med säkerhetskommunikationen är att stöda och handleda människor i att fullgöra de skyldigheter som räddningslagens 2 och 3 kap. föreskriver om. Räddningsverket ordnar säkerhetsutbildningar, offentliga tillställningar (såsom 112-dagen), evenemang och kampanjer. Utbildningen omfattar till exempel utbildning i primärsläckning, säkerhetsfostran för förskolebarn och skolelever, expertföreläsningar och andra evenemang samt allmän handledning och rådgivning för att förebygga eldsvådor, olyckor och missöden. Säkerhetsinformation och säkerhetsanvisningar finns på Västra Nylands räddningsverks webbplats, och du kan följa oss också i sociala medier (Facebook, Twitter, Instagram) och på Youtube. När vi har öppet hus kan du komma och bekanta dig med räddningsverkets verksamhet.