Räddningsverksamheten

Till räddningsverksamheten hör att ta emot larm, varna befolkningen, avvärja en hotande olycka, skydda och rädda olycksoffer och människor samt miljö och egendom som är i fara samt släcka bränder och begränsa skador.