Räddning av djur

Till räddningsverkets ansvar hör att rädda djur som är skadade. Västra Nylands räddningsverk har inte någon separat enhet för räddning av djur, utan vi sköter djurrelaterade uppgifter vid sidan av övriga uppdrag och enligt de resurser som finns till vårt förfogande. Du kan kontakta Högholmens vilddjurssjukhus för att få hjälp med att bedöma om djuret behöver hjälp, tfn 040 334 2954. När ett djur utgör en betydande risk för den allmänna säkerheten ska du ringa 112. Se anvisningarna när man ringer nödnumret 112.