Psykolog för barn

Psykolog stöd utvecklingen av barn under skolåldern, upptäck stödbehovet samt att vägled och ge råd till föräldrarna. Familjen hänvisas till tjänsterna inom barnpsykologin med remiss från en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården (t.ex. rådgivningsbyråns hälsovårdare, talterapeut eller ergoterapeut) eller en speciallärare inom småbarnspedagogiken. Genom att ringa kontaktpersonen kan ni få vägledning per telefon utan remiss. Tjänster inom barnpsykologi Tjänster erbjuds till barn under skolåldern och deras familjer, om stödet från rådgivningsbyrån eller daghemmet inte är tillräckligt. Målet är att stödja barnets utveckling, upptäcka stödbehovet samt att vägleda och ge råd till föräldrarna. Om ni oroar er för ert barns utveckling berätta om det på rådgivningen eller daghemmet. Familjen hänvisas till habiliteringstjänsterna för barn med remiss från rådgivningen eller daghemmet. Om ni oroar er för ert barn i förskole- eller skolåldern ska ni kontakta elevhälsan (länk). Psykologerna inom habiliteringstjänsterna för barn erbjuder tjänster för barn i förskoleåldern och deras familjer, om barnet behöver fortsatta undersökningar inom den specialiserade sjukvården. Våra verksamhetsställen ligger i Esbo centrum, Alberga och Olars. Tjänsterna är konfidentiella och avgiftsfria. Arbetets innehåll · Vi börjar med ett gemensamt samtal. Föräldrarna får berätta om barnets och familjens situation. Under samtalet kommer vi överens om arbetets mål och innehåll. · Vägledningen och rådgivningen för föräldrarna är kortvarig. Målet är att fundera kring olika sätt att stödja barnets utveckling i vardagen. · I utredningen ingår besök utan föräldrarnas närvaro och samtal med föräldrarna. Under barnets besök görs uppgifter, ritas, leks och spelas. · Vid behov samarbetar vi med daghemmet, talterapeuterna och ergoterapeuterna. Avboka en tid Du kan avboka en tid genom att meddela din kontaktperson eller byråsekreteraren, tfn 043 825 3181 eller 043 825 6878. Kontaktuppgifter: Svenskspråkig psykolog: Bergroth Anna Lena 043 8253147 Finskspråkig psykologer: Alberga: Fezazi Riikka 040 6735140 Jaatinen Tiina 040 636 8437 Renvall Aino 040 6368128 Telsavaara Heli 043 8253200 Esbo centrum: Airisto Katri 046 8773205 Kaasalainen Elina 046 8772699 Telakivi Anna 043 8249551 Södra Esbo: Bergroth Anna Lena 043 8253147 Kaijanen Anna 040 6394138 Kokkonen Emma 040 6368191 Murtola Eeva 040 504 2523 Neuvonen Leena 043 8247274