Barnets föräldrar kan välja privat småbarnspedagogik och ansöka om stöd för privat vård hos Fpa. Man söker till den privata småbarnspedagogiken genom att kontakta ett privat daghem, ett gruppfamiljedaghem eller en familjedagvårdare. Dagvårdsproducenten definierar vårdavgiften. Alla familjer kan ansöka om stöd för privat vård av barn hos Fpa för vårdavgiften. En privat dagvårdsproducent beslutar om val av barn, och ett skriftligt vårdavtal görs alltid mellan vårdnadshavaren och tjänsteproducenten. Den finskspråkiga småbarnspedagogiken fungerar i samarbete med tjänsteproducenterna samt övervakar och styr de privata tjänsteproducenternas verksamhet.

Kontaktuppgifter och tjänster