Parktantverksamhet

Lekparkerna är allmänna lekplatser byggda av Esbo stad för invånarnas bruk. Privata parktanter kan arbeta i dem. Parktantverksamheten är avgiftsbelagd och parktanterna väljer själva barnen som deltar. Staden övervakar parktantverksamheten.