Öppna småbarnspedagogiktjänster för barn, unga och deras föräldrar och vårdare

De öppna småbarnspedagogiktjänsterna är huvudsakligen gratis tjänster som riktar sig till familjer där föräldrarna har möjlighet att träffa andra familjer och barnen har möjlighet att etablera vänskapsförhållanden och träna viktiga sociala färdigheter tillsammans med andra barn och vuxna. I Esbo finns aktivitetsparker och öppna daghem vilkas verksamhet barn och deras föräldrar kan delta i utan förhandsanmälan. Barn i åldern 2-5 i hemvård erbjuds klubbverksamhet. I Esbo arbetar också privata parktanter.