Neuropsykologiska rehabilitering

För den öppna rehabiliteringens neuropsykologiska rehabilitering behövs alltid läkarremiss. Vi betjänar personer över 18 år, unga vuxna och personer i arbetsför ålder, med undantag av personer med intellektuell funktionsnedsättning. Inom den öppna rehabiliteringen genomförs korta, individuella interventioner inom neuropsykologisk rehabilitering för klienter som inte får rehabilitering som finansieras av FPA eller försäkringsbolag, och som behöver rehabilitering till exempel efter akutskedet på en neurologisk sjukdom/skada (till exempel efter en cirkulationsstörning i hjärnan, en hjärntumör eller en hjärnskada) eller på grund av ADHD. Neuropsykologiska undersökningar: Neuropsykologiska undersökningar är en del av de diagnostiska utredningarna som utförs på hälsocentralen och av en bedömning av arbetsförmågan och behovet av rehabilitering. Våra klientgrupper består bland annat av - neuropsykiatriska klienter (misstanke om ADHD) - klienter med efterverkningar av hjärnskada och misstanke om det - klienter med efterverkningar av cirkulationsstörning i hjärnan - klienter med efterverkningar av hjärntumörer - klienter med neuropsykologiska symtom som orsakas av andra hjärnrelaterade sjukdomar

Kontaktuppgifter till neuropsykologen

Tibsbokning vardagas kl. 8:30-13, tfn 09 816 36000 (Återuppringning)

Postadress: Öppen rehabilitering, PB 2311, 02070 Esbo stad
BesökadressGårdsbrinken 1 C(extern länk), 3.vån. (Ingång från takgården A3)

Verksamhetsställe