Naturkatastrofer

Stormar, störtregn och översvämningar orsakar ofta räddningsverket flera larmuppdrag samtidigt, vilket betyder att hjälpen inte når fram lika snabbt överallt. Därför vore det viktigt att var och en funderade efter på förhand hur man ska agera då en naturkatastrof sker och förbereda sig på att klara sig hemma till exempel utan el och vatten. Skaffa hem till exempel levande ljus och tändstickor, en ficklampa och batterier, en vattendunke, mat med lång hållbarhet och en radio som fungerar även i undantagslägen. Under naturkatastrofer får du information och anvisningar av de huvudsakliga medierna, lyssna till exempel på meddelanden i radio. https://72timmar.fi/