Mottagning av post till Västra Nylands välfärdsområde

På Esbo stads servicepunkter och Esbo-info tar vi emot post till Västra Nylands välfärdsområde. Vi registrerar posten och skickar vidare den till den aktuella enheten inom välfärdsområdet.