Minnesrådgivning

Minnesrådgivare arbetar vid Seniorrådgivningen Nestor. Vi ger råd och stöder dig och dina närstående i minnessjukdomens olika faser. Om du är bekymrad över ditt eget eller en närstående persons minne, tala om det på hälsostationen. Där kartläggs din situation. Skötaren kan hänvisa dig till ytterligare prov, gruppverksamhet, livsstilsbehandling eller läkarmottagning på minnespolikliniken. Om det på minnespolikliniken vid Esbo sjukhus eller på neurologiska polikliniken vid Jorvs sjukhus konstateras att du har en framskridande minnessjukdom, förmedlas dina uppgifter till en minnesrådgivare på Seniorrådgivningen Nestor. Vi kontaktar dig enligt en på minnespolikliniken överenskommen tidtabell. Du kan också själv kontakta minnesrådgivaren i ditt bostadsområde. Vi gör hembesök och ger råd per telefon. På hembesöket bedömer vi ditt servicebehov tillsammans med dig och dina närstående. Vi ger råd om hur du kan klara dig i vardagen och berättar var du kan få stöd och tjänster. Vi bedömer också behovet av boende med mer stöd och hjälper dig att ordna en vårdplats som motsvarar dina behov.