Medling i familjefrågor

Om det uppstår konflikter i din familj eller i ditt förhållande, kan du kontakta familjerådgivningen och be om medling i familjefrågor. Tjänsten erbjuder möjlighet till frivilliga, konfidentiella och avgiftsfria samtal för -föräldrar som överväger skilsmässa -dem som arrangerar en skilsmässa -frånskilda som anpassar sig till -den nya situationen föräldrar som överväger att se över eller ändra arrangemangen -som gäller barn makar som kommer att fortsätta tillsammans. Med hjälp av medlarna försöker vi hitta sätt för er familj att antingen fortsätta tillsammans efter en kris eller att upplösa partnerskapet, men trots det fortsätta att vara föräldrar tillsammans. Som föräldrar är ni säkert oroade över vad en skilsmässa eller hotet om en skilsmässa innebär för barnen. Medlarna erbjuder er stöd och hjälp så att ni kan föra konstruktiva diskussioner om hur ni ska sköta barnens ärenden. Det är viktigt att barnens förhållande till båda föräldrarna bevaras och att vardagen löper trots skilsmässan. Genom medling strävar vi också efter att trygga en säker uppväxtmiljö och att barnens övriga viktiga förhållanden bevaras, såsom relationen till far-och morföräldrar. Ständiga konflikter och tvister mellan föräldrarna ligger inte i barnens intresse. Barnen kan delta i medlingsdiskussionerna, om man kommit överens om det med föräldrarna i förskott. På medlingen kan vi diskutera allt som gäller hur barnets ärenden ska ordnas och som ni föräldrar har svårt att komma överens om tillsammans. Medlarnas uppgift är att ägna särskild uppmärksamhet åt att trygga barnets ställning. Medlaren får inte i förväg skaffa information av andra myndigheter. Medlarna har tystnadsplikt. Familjerådgivningens medlingstjänster i familjefrågor är avsedda för Esbofamiljer som har barn under 13 år. En förutsättning för medlingen är att båda föräldrarna deltar i mötena. Tidpunkten för följande medling avtalas alltid separat med medlarna.