Mångkulturell motion

Syftet med idrottstjänsternas mångkulturella motion är att introducera invandrare till Esbos idrottskultur. Motionsgrupperna är öppna för alla. Majoriteten av grupperna är blandgrupper, men det ordnas också egna grupper för män och kvinnor. Förhoppningen är att detta ska sänka tröskeln för invandrarkvinnor och invandrarflickor att delta i ledda vattengymnastikgrupper.

Verksamhetsställe