I Esbo finns det cirka 200 lekplatser eller invånarparker samt lekplatser där det inte ordnas ledd verksamhet och som drivs av staden. En del av lekplatserna fungerar också som näridrottsplatser. Vår lekplatserna hittar du bäst på huvudstadsregionens servicekarta. Syftet är att skapa trygga och stimulerande lekområden där hela familjen trivs.

Kontaktuppgifter och tjänster