Ledningsdatatjänsten utreder på beställning var det går markkablar i Esbo och Grankulla. Vid behov påvisas också i terrängen var de underjordiska ledningarna finns. Tjänsten är avgiftsfri.