Långvarig familjevård

Långvarig familjevård innebär omsorg dygnet runt hemma hos en utbildad familjevårdare. Familjevårdaren ansvarar för klientens vård och för att vardagen fungerar. Långvarig familjevård är avsedd för vuxna personer med intellektuell funktionsnedsättning, som behöver stöd flera gånger per dygn i sitt dagliga liv. Familjevårdaren är också närvarande nattetid, men om behovet av vård på natten är stort, är en boendeenhet en lämpligare boendeform. Hur lämplig tjänsten är för klienten bedöms alltid i samband med bedömningen av servicebehovet.