Kuusimäki barnhem

Kuusimäki ligger i Nupurböle, Esbo, nära den södra delen av den natursköna Noux sjöplatå. De två avdelningarna på barnhemmet Kuusimäki med sju platser var, Kaarna och Käpy, erbjuder ett tryggt och familjevänligt boende för placerade krävande barn i åldern 6-12 år. Klienterna hänvisas till Kuusimäki via klienthänvisning. En vård- och serviceplan upprättas för barnet som anländer till Kuusimäki, där situationen kartläggs och bedöms tillsammans med barnet, familjen och socialarbetaren. När barnet och föräldrarna kommer till avdelningen får de en skriftlig sammanfattning av avdelningens dagliga rutiner och kontaktuppgifter. Ett individuellt, konkret dag- och veckoprogram görs också för barnet. På barnhemmet Kuusimäki är verksamhetsprincipen stabiliserande och rehabiliterande verksamhet och kultur som tar hänsyn till hela familjen. Syftet är att stabilisera barnets vardag, skapa trygghet, vara i korrigerande växelverkan med barnet och lära överlevnadsmetoder. Tillsammans med barnets familj och nätverk skapas en rehabiliteringsstig för barnet. Vardagslivet med dess struktur och förutsägbarhet är den bästa "stabiliserare".

Kontaktuppgifter och tjänster