Kortvarig placering av barn

I Esbo finns familjer inom öppenvården och mottagningsfamiljer för kortvarig placering av barn i alla åldrar. Familjerna har fått utbildning och bor huvudsakligen i Esbo. Familjerna samarbetar med barnets föräldrar och närstående samt med myndigheterna. När barnet placeras i en mottagningsfamilj arbetar handledare inom mottagningsfamiljverksamheten tillsammans med familjen. Handledarna stöder öppenvårds- och mottagningsfamiljerna och kartlägger situationen för de placerade barnen och deras familjer. Under placeringen beslutar man om barnet ska återvända hem eller placeras utanför hemmet på en plats som svarar mot barnets behov. I mottagningsverksamheten ingår också stöd och övervakning av möten mellan barn som är placerade i familje- eller anstaltsvård och deras familjer. Barn kan placeras i familjer inom öppenvården som en stödåtgärd. En placering inom öppenvården är ändamålsenlig om det uppstår en situation i familjen som man bedömer att bäst kan lugnas ner genom att barnet tillfälligt flyttar ut ur hemmet. Placering inom öppenvården är frivilligt och baserar sig på ett gemensamt avtal mellan socialarbetaren, vårdnadshavaren och barnet.