Kortvarig familjevård

Målet med kortvarig familjevård är att stöda möjligheterna för en person med intellektuell funktionsnedsättning att bo hemma och att hjälpa familjen att orka. Vården sker i familjevårdarens hem. Familjevårdare har en för uppgiften lämplig utbildning. Vårdtagaren behandlas som en familjemedlem.  Familjevården kan också ordnas hemma hos vårdtagaren.

Kontaktuppgifter och tjänster