Köpavtalsdaghem innebär att Esbo stad köper dagvårdsplatserna, vilket betyder att ansökan görs på stadens egna blanketter och dagvårdsavgiften är den samma som i stadens egna daghem.