Kemikalietillsyn

Med kemikalietillsyn förebyggs skador på personer, miljö och egendom som orsakas av tillverkning, användning, överföring, upplagring, förvaring och annan hantering av farliga kemikalier och explosiva varor. Räddningsmyndigheten övervakar liten industriell hantering och upplagring samt förvaring av farliga kemikalier. Anmälan om hantering och upplagring av kemikalier i liten skala ska göras till räddningsmyndigheten en månad innan verksamheten inleds. Ibruktagningssyn av oljeeldningsaggregat ska göras inom tre månader från ibruktagandet. Räddningsmyndigheten övervakar upplagring och överlåtelse av fyrverkeripjäser inom handeln för enskilt bruk samt användning av explosiva varor och farliga kemikalier som specialeffekt vid offentliga tillställningar.