Jourhavande brandinspektören

Räddningsverkets jourhavande brandinspektör ger anvisningar och råd i alla frågor som gäller brandsyn och förebyggande av olyckor. Du kan fråga bland annat om brandsyner, tillstånd, övervakning av sotning, räddningsplaner, utrymningssäkerhet och andra ärenden som gäller förebyggande av olyckor.