Intensiv bedömning inom barnskyddets öppenvård

Intensiv bedömning är en stödåtgärd inom barnskyddets öppenvård. Våra klienter är familjer i Esbo, som hänvisas till tjänsten av en socialarbetare inom barnskyddet. Med den intensiva bedömningen kartläggs barnets och familjens situation samt stödbehov. Möten ordnas vanligen 3-5 gånger i veckan. Vårt arbete sker huvudsakligen i familjernas egna verksamhetsmiljöer och nätverk genom individuella möten och familjemöten. Mötena innefattar diskussioner och verksamhet i olika vardagliga situationer. Vi inleder arbetet med diskussioner med familjen och socialarbetaren, där vi avtalar om målen för arbetet. Vi diskuterar bedömningsarbetet enligt målen och familjens situation en gång i månaden. Bedömningsarbetet pågår i cirka två månader. Därefter kan vi med familjen och socialarbetaren separat komma överens om fortsatt arbete som pågår i 1-2 månader.