Intensifierat familjearbete

Det intensifierade familjearbetet är en stödåtgärd inom barnskyddets öppenvård. Våra klienter är familjer i Esbo, som hänvisas till tjänsten via en socialarbetare inom barnskyddet. Det intensifierade familjearbetet är intensivt arbete som siktar på en förändring. Arbetet genomförs vid familjemöten och individuella möten i familjernas egna verksamhetsmiljöer. Målet med det intensifierade familjearbetet är att nå en positiv förändring i familjens situation med tanke på barnet. Arbetets syfte är att stärka familjernas egna resurser och tillsammans söka lösningar för att göra familjernas vardag så smidig som möjligt. Med beaktande av familjens situation kan vi ordna flera möten per vecka. Arbetet går ut på diskussioner, rådgivning, handledning och gemensamt arbete, till exempel övningar i olika vardagliga situationer. Arbetet inleds med diskussioner med familjen och socialarbetaren, där vi avtalar om målen för familjearbetet. Hur målen uppfyllts diskuteras med 1-2 månaders mellanrum. Arbetsperiodens längd är i allmänhet 3-6 månader.