Hjälpmedel som stöder rörligheten

Vi kan bevilja understöd för anskaffning av till exempel bil eller promenadscooter. Ersättning för anskaffning av bil beviljas i första hand personer med svår funktionsnedsättning som behöver bil för att röra sig i sitt dagliga liv. Också nödvändiga ändringsarbeten i bilen ersätts. Du kan ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrade hos Traficom. Hjälpmedel som stöder rörligheten kan du få från HUS Hjälpmedelscentral.

Kontaktuppgifter och tjänster