Handledning i att röra sig

HUS har ansvar för att handleda synskadade i de grundläggande färdigheter som de behöver för att kunna röra sig i sin närmiljö. Dessutom kan funktionshinderservicen också bevilja synskadade mer omfattande träning i att röra sig. Handledning i att röra sig kan också beviljas en person med till exempel hjärnskada eller intellektuell funktionsnedsättning så att hen lär sig olika rutter eller att använda kollektivtrafik.

Kontaktuppgifter och tjänster