Hälsostationerna erbjuder primärvårdstjänster. De är invånarnas främsta vårdplatser och därifrån kan patienten vid behov skickas vidare för fortsatta undersökningar och fortsatt vård.