Gruppverksamhet för seniorer

Vi ordnar välfärdsgrupper för seniorer som ger krafter, meningsfullt innehåll och glädje i livet. I grupperna lär du känna nya människor och får kamratstöd. De som deltagit i grupperna har berättat att grupperna har ökat deras krafter, energi och välbefinnande samt medfört nya människorelationer i livet. Alla våra grupper fungerar på viss tid, är gratis och baserar sig på verksamhetsmodeller som visat sig vara fungerande. Vi ordnar grupper på olika håll i Esbo på våren och på hösten. Vi ordnar också grupper på distans.

Seniorrådgivningen Nestor

09 816 33 333 PB 2308, 02070 ESBO STAD

Telefontjänsten är öppen vardagar kl. 9 –15.