Gruppverksamhet för seniorer

Vi ordnar välfärdsgrupper för seniorer som ger krafter, meningsfullt innehåll och glädje i livet. I grupperna lär du känna nya människor och får kamratstöd. De som deltagit i grupperna har berättat att grupperna har ökat deras krafter, energi och välbefinnande samt medfört nya människorelationer i livet. Alla våra grupper fungerar på viss tid, är gratis och baserar sig på verksamhetsmodeller som visat sig vara fungerande. Vi ordnar grupper på olika håll i Esbo på våren och på hösten. Vi ordnar också grupper på distans.

Seniorrådgivningen Nestor

Från och med den 20 december 2022 betjänas de äldre och deras anhöriga i Västra Nyland av välfärdsområdets gemensamma Seniori-info. De kommunspecifika rådgivningsnumren tas ur bruk. Från Seniori-info kan du få hjälp med frågor som rör välbefinnande, åldrande och service för äldre (t.ex. närståendevård, minnessjukdomar, boende). All service för äldre kommer i framtiden att ske centralt genom ett nummer i området.

Seniori-info, som startar den 20 december 2022, är tillgänglig på vardagar 9-15 via telefon och e-post:

• Esbo, Grankulla och Kyrkslätt (östra regionen)

o Telefon: 029 1512 270

o E-post: seniori-info.ita@luvn.fi