Gruppfamiljedagvård

I gruppfamiljedagvård arbetar två eller tre familjedagvårdare i lokaler som upprätthålls av kommunen. Barngruppens storlek är åtta eller 12 barn under skolåldern. Om det arbetar tre vårdare i gruppfamiljedagvårdshemmet har en vårdare till exempel en barnskötar- eller närvårdarexamen.