Fysioterapi

Fysioterapin strävar till att upprätthålla eller förbättra klientens funktionsförmåga. Målet är att stöda klientens självständiga rörelseförmåga och dagliga funktioner. Vi betonar rådgivning och gruppbaserad verksamhet. Målet är i första hand att stöda självständig träning. Vid behov ordnar vi också uppföljningsbesök.

Så betjänar vi