Konsumentfyrverkerier (fyrverkeripjäser som säljs i affärerna): Användning av fyrverkeripjäser utan anmälan till räddningsmyndigheten är tillåten på nyårsnatten kl. 18.00-02.00. Under andra tidpunkter ska användningen anmälas till räddningsmyndigheten på orten åtminstone fem dygn före tillställningen. Anmälan görs på blanketten för anmälan om fyrverkeri (Ilotulitteiden käyttö, på finska). Professionella fyrverkerier (fyrverkeriuppvisningar): Fyrverkeriuppvisningar ska anmälas till polisen på orten minst sju dygn före uppvisningen. Se även andra anvisningar om anordnande av publikevenemang.