Fullmäktige är Esbo stads högsta beslutande organ. Kommuninvånarna väljer de 75 fullmäktigeledamöterna i kommunalvalet. Fullmäktige beslutar om Esbos strategi och övriga ärenden. Fullmäktige svarar för stadens ekonomi och verksamhet.

Verksamhetsställe