Företagsrådgivning

Business Espoo är ett servicenätverk för företag och företagare i Esbo och grannkommunerna. Nätverket består av sju aktörer. Målet är att få fler arbetstillfällen och mer livskraft till Esbo genom att producera kundcentrerade, högklassiga och kostnadseffektiva företags- och företagartjänster. Business Espoo jobbar för att alla företag som verkar eller vill etablera sig i regionen känner till och kan använda dess tjänster till sin nytta. Vi undersöker systematiskt företagens föränderliga behov i de olika skedena av livscykeln samt testar och producerar innovativa lösningar. Bland annat ger vi råd om hur man startar och utvecklar företag, hur man hittar kompetent arbetskraft, om internationell arbetssökning, internationalisering och tillväxt. Vi stärker företagens kompetens genom utbildningar samt hjälper företag och investerare att hitta de rätta kontakterna. Business Espoo erbjuder företag och företagare även möjligheter till nätverkande på olika evenemang och utbildningar. Vi betjänar företagare och företag inom nätverket Business Espoo - Esbo stad, Enter Espoo, Espoon yrittäjät, Helsingforsregionens handelskammare, Omnia, Nylands arbets- och näringsbyrå och FöretagsEsbo.

Kontaktuppgifter och tjänster