Företagsrådgivning

FöretagsEsbo hjälper med det praktiska i att grunda ett företag samt bl.a. med att utveckla verksamheten och i frågor gällande finansiering och ägarbyte. Företagsrådgivarna ger konfidentiell och gratis sparrning samt praktiska råd till exempel angående olika beräkningar och marknadsföring. Via FöretagsEsbo kan du utnyttja tjänster av ett expertnätverk bl.a. i frågor som gäller beskattning, ekonomiförvaltning och lagen. www.yritysespoo.fi/sv/

Verksamhetsställe