Daghemmen har öppet enligt behov mellan kl. 6.30 och 18.00. Daghem som är öppna kvällstid eller dygnet runt alla veckodagar är avsedda för barn som på grund av föräldrarnas arbete eller studier behöver skiftvård. Man söker till småbarnspedagogiken senast fyra månader före vårdbehovet börjar eller genast man vet om det.

Kontaktuppgifter och tjänster