Felanmäl trasig utomhusbelysning i Esbo

Belysning gör allmänna områden trevligare och säkrare. Staden sköter belysningen på gator och allmänna områden och statens vägförvaltning sköter belysningen på motorvägarna och ringvägarna samt på Köklaxleden, Åbovägen/Nupurbölevägen och Vichtisvägen som är landsvägar. På kvällar och veckoslut kan farliga fel meddelas på det allmänna nödnumret 112. På det allmänna nödnumret ska man endast meddela fel som riskerar elsäkerheten och kräver omedelbara åtgärder.