Familjerehabilitering och intensifierat familjearbete vid stödcentret för familjer i Domsby

Familjerehabilitering är avsedd för barnfamiljer som behöver stöd till exempel i föräldraskapet eller det dagliga livet. Arbetet kan inledas redan under graviditeten. Familjerna hänvisas till Domsby av en socialarbetare.

Kontaktuppgifter och tjänster