Familjedagvård är småbarnspedagogik som ordnas i vårdarens hem, i barnets hem eller i ett separat planerat gruppfamiljehem. Familjedagvård är småbarnspedagogik för barn under skolåldern som betonar hemlikhet, grundläggande vård, lek och en icke brådskande atmosfär. I familjedagvården formas vårdarens arbetstid utgående från barnens vårdtider. Verksamhetstiden är huvudsakligen 8-9 timmar per dag. Vårdtiderna avtalas närmare före dagvården börjar. Familjedagvård kan vara familjedagvård hemma hos vårdaren, gruppfamiljevård och trefamiljsdagvård.