Familjearbete vid vård utom hemmet

Tjänsterna inom familjearbetet vid vård utom hemmet är avsedda för familjer till barn som placerats utanför hemmet och som behöver stöd på grund av den svåra situationen. Det kan finnas flera olika orsaker till att ett barn och en familj blir klienter hos oss. Utgångspunkten för arbetet kan vara att kartlägga, stöda eller rehabilitera. Målet kan vara att till exempel erbjuda familjen stöd i början av placeringen, erbjuda rehabiliterande arbete under placeringen eller bedöma förutsättningarna för att barnet kan återvända hem. Arbetet sker huvudsakligen i familjernas egna verksamhetsmiljöer och nätverk genom individuella möten och familjemöten. Målet är att nå en positiv förändring i familjen med tanke på barnet. Det kan ordnas flera möten per vecka eller mer sällan beroende på familjens behov. Mötena innefattar diskussioner och verksamhet i olika sammansättningar. Arbetet inleds med diskussioner med familjen och socialarbetaren, där man avtalar om målen för familjearbetet. Hur målen uppfyllts diskuteras med 1-2 månaders mellanrum. Arbetsperiodens längd avtalas enligt behov.