Fakturering av akutvård

Kunden faktureras för akutvårdens ambulanstransport. Priset bestäms enligt statsrådets förordning om ersättningstaxa för kostnader för sjuktransport.