Fakturering av akutvård

Kunden faktureras för akutvårdens ambulanstransport. Priset bestäms enligt statsrådets förordning om ersättningstaxa för kostnader för sjuktransport. Patientens egenandel är 25,00 euro år 2021.