Egenkontroll av brandsäkerheten i bostadshus

Självbedömningen av brandsäkerheten i bostadshus görs av den som bor i byggnaden med hjälp av anvisningar och material som hen fått från räddningsverket. Invånaren fyller i och returnerar en enkät på basis av vilken räddningsmyndigheten beslutar om behövliga fortsatta åtgärder. Sådana kan vara till exempel handledning av invånaren i brandsäkerhetsfrågor eller avtal om inspektionsbesök.