Eftervård för unga

Barnskyddets eftervård innebär stöd för unga som varit placerade inom barnskyddet. Beroende på barnets eller den unga personens ålder och situation kan eftervården stöda hela familjen efter att barnet flyttat hem eller den unga med frågor i samband med processen att bli självständig. Eftervården är alltid frivillig. I Esbo ligger ansvaret för eftervård av minderåriga hos teamen inom barnskyddets öppenvård och för eftervård av myndiga unga hos barnskyddets team för eftervård.

Vi i eftervårdens team stöder unga till exempel med att flytta till egen bostad, studier, arbetslivsrelaterade frågor, hobbyer, sociala relationer och ekonomi.

Unga personer har rätt till eftervård efter att de varit omhändertagna eller om de varit placerade inom öppenvården i minst sex månader. Eftervården kan ge stöd tills den unga fyller 25 år. Rätten till stöd av eftervården avslutas inte fastän man skulle ha tackat nej till eftervård eller om eftervården i något skede avslutats (förutom om det gått mer än fem år efter det senaste klientskapet vid barnskyddet). Det går alltså att kontakta oss på nytt om man vill återgå till att få stöd av eftervården.

Unga i eftervård som flyttar till Esbo från andra kommuner

Tjänsterna för unga i eftervård som flyttar till Esbo från andra kommuner sköts av vuxensocialarbetets ungdomsteam. Socialarbetare, när du vill överföra ett klientskap inom eftervården till Esbo, gör en orosanmälan på webben till vuxensocialarbetet.

Esboungdomar i eftervård som bor i andra kommuner

När en ung person från Esbo som får eftervård flyttar till en annan kommun skapar vi tillsammans en första eftervårdsplan och efter det har den nya hemkommunen ansvar för att ordna eftervård. Då är det Esbo som har ansvar för kostnaderna för eftervården. Vi samarbetar med den nya hemkommunen alltid då det behövs och det går att konsultera barnskyddets team för eftervård i alla möjliga frågor.

I frågor som gäller samarbete, kontakta ledande socialarbetare inom barnskyddets eftervård Sonja Soini. I frågor som gäller fakturering, kontakta sekreterare Kirsi Jokivirta.

Kontaktuppgifter