Eftervård för unga

Om du är en ung Esbobo som är berättigad till eftervård kan du få en egen handledare, som du träffar 1-3 gånger i månaden. Socialhandledarna i stödteamet för unga arbetar tillsammans med den unga personen och dennas nätverk med målet att den unga ska bli självständig. Vi ger råd och handleder bland annat i att sköta myndighetsärenden, hitta studieplats, jobb och bostad. Dessutom erbjuder vi stöd i början av det självständiga boendet.