Dagverksamhet som främjar delaktighet

Dagverksamhet som främjar delaktighet är mångsidig gruppverksamhet. Vi planerar verksamheten tillsammans med dig. Du kan delta i individuell verksamhet eller i en grupp enligt dina preferenser och önskemål, till exempel verksamhetsgrupper för motion, utomhusvistelse, musik, trädgårdsskötsel, sensoriska funktioner, hantverk eller andra konstformer. Också olika evenemang, firandet av säsongens högtider och temaveckor är en del av vår mångsidiga verksamhet.