Dagverksamhet som främjar arbetslivsfärdigheter

Vid verksamhetscentren ordnas också verksamhet som främjar arbetslivsfärdigheter. Om du siktar på arbetslivet och behöver stöd för att öva på olika arbetsuppgifter eller arbetslivsfärdigheter, erbjuder vi antingen arbetsverksamhet i grupp eller arbetsträning. Våra arbetstränare främjar din sysselsättning och stöder dig på olika arbetsplatser.