Dagverksamhet för äldre

Vi ordnar dagverksamhet för personer över 65 år i samband med servicecenter för seniorer och minnescentraler inom långtidsvården samt på privata serviceproducenters dagverksamhetsställen. Dagverksamheten är handledd gruppverksamhet som stöd för äldre för att bo hemma om funktionsförmågan har försvagats eller livssituationen har försvårats. Dagverksamheten riktar sig till dig vars funktionsförmåga är nedsatt på grund av en minnessjukdom eller av någon annan orsak, om du inte klarar av att röra dig självständigt utanför hemmet, om du känner dig ensam eller om du vill ha något meningsfullt att göra. I dagverksamheten träffar du andra i samma ålder, får kamratstöd och kan stärka dina resurser såväl fysiskt som psykiskt under handledning. Du kan också diskutera och dela med dig av dina minnen, använda din kreativitet och stärka dina färdigheter, spela spel och vistas utomhus tillsammans med andra. Dagverksamheten kan också stöda anhöriga att orka. Dagverksamheten är avgiftsbelagd. Du kan ansöka om dagverksamhet hos Seniorrådgivningen Nestor. Dagverksamhetsdagen är sex timmar. I verksamheten ingår gemensam transport hemifrån till dagverksamheten och tillbaka samt frukost, lunch och eftermiddagskaffe.