Dagverksamhet

Med dagverksamhet avses gruppverksamhet som har planerats enligt deltagarna. Under dagen får du handledning, stöd och vård enligt behov. Verksamheten kan bland annat vara kreativ verksamhet, hantverk, musik, idrott, vuxenstudiecirklar, utomhusarbete eller utomhusvistelse. Vid verksamhetscentret utförs många slags vardagssysslor, såsom städning och byktvätt.  Här finns dessutom separata verksamhetsgrupper i vilka du kan delta i enlighet med dina möjligheter, ditt intresse eller dina egna mål. Inom dagverksamhet kan man också göra utflykter eller arbeta på dator.