Daghemsgrupper på deltid

Dagshemsgruppverksamhet på deltid passar bra för barn i vilkas familjer det finns yngre syskon som är hemma eller vilkas föräldrar har arbeten som regelbundet möjliggör en kort vårddag för barnet. Verksamheten och gruppens storlek formar sig enligt barnens ålder och antal. Barnträdgårdsläraren svarar för gruppens pedagogiska verksamhet. För varje barn görs en småbarnspedagogikplan. I en deltidsgrupp deltar barnet i småbarnspedagogik och lär sig saker i en liten grupp genom lek, rörelse, undersökande och konster. Utflykter i närnaturen hör till gruppens verksamhet och i gruppen spelar man dessutom spel, läser böcker, sjunger och pysslar. I gruppen kan barnet öva sina färdigheter i växelverkan tillsammans med andra. Deltidsgruppen deltar också i alla gemensamma evenemang i daghemmet. Närmare upplysningar om verksamheten i deldagsgruppen och om verksamhetstiden fås direkt från daghemmet.